lokalhistorisksenter

Lokalhistorisk bildebase

Søk i bildebase Velkommen til et digitalt fotoarkiv for Sandefjord Bildebasen er kommet i stand gjennom et samarbeid innledet i 2011 mellom Sandefjord bibliotek og Sandefjord Lokalhistoriske Senter. Den har to hovedformål: Å gi Sandefjords innbyggere og andre med tilknytning til byen mulighet til fotografiske tilbakeblikk i Sandar og Sandefjords historie Å gi varig beskyttelse […]

Les mer om tjenesten
arbeiderbolig, Mathias Gjeinsgt

Fotosamling fra Stokke

Stokke bibliotek har en fotosamling som er gjort digitalt tilgjengelig via søkedelen. Dette er lokalhistoriske bilder med tilknytning til Stokke og man kan søke f.eks. på personnavn og stedsnavn (bruk fritekstsøk). Hvert foto har opplysninger om opphavsmann og om det fritt kan kopieres eller er klausulert. Fotosamlingen finner du her: Fotosamlingen i Stokke    

Les mer om tjenesten

Sandar historielags “Kulturminner”

Sandar historielag har hvert år siden 1980 utgitt to-fire artikler i serien «Kulturminner». Dette er artikler om ulike lokalhistoriske temaer fra byen og distriktet. Artiklene sendes til alle historielagets medlemmer, men kan også leses i papirform på Sandefjord bibliotek (Spør etter dem i Veiledningen). Full ajourført oversikt over Kulturminner finner du på historielagets eget nettsted . […]

Les mer om tjenesten
Translate »