Transportarbeiderbiblioteket på Furulund

Furulund transportarbeiderbibliotek
Transportarbeiderbiblioteket, Furulund Kro & Motell, Stokke.

På Furulund Kro & Motel i Stokke er det etablert et transportarbeiderbibliotek. Hensikten er å gi et litteraturtilbud til en yrkesgruppe som på grunn av sine arbeidstider ofte har problemer med å benytte seg av andre bibliotek. Her kan du låne lydbøker.

Biblioteket ble startet i 2008 som et prosjekt med følgende parter: ABM-utvikling, Vestfold fylkesbibliotek, Norsk transportarbeiderforbund, Furulund Kro & Motel og Stokke bibliotek. Praktisk oppfølgingsansvar ligger hos Stokke bibliotek.

Det var planlagt flere slike bibliotek i Norge, men nå er det bare biblioteket på Furulund som er i drift.

Biblioteket er basert på selvbetjening og er tilgjengelig hele dagen i Kroas åpningstid.

Translate »