Bibliotekets venner i Stokke

Logo biblioteketsvenner
Bibliotekets venner i Stokke

Bibliotekets venner er et forum tilknyttet Stokke bibliotek.

Bibliotekets venner ønsker, i samarbeid med biblioteket, å stimulere til økt interesse for alle typer litteratur, for lesning, for kultur og kulturaktiviteter generelt. Dette skjer bl.a. gjennom litteraturkvelder, teaterturer og i samarbeid med Litteraturuka i Vestfold.

Bibliotekets venner tar aktivt del i den politiske debatten rundt biblioteket i Stokke.

Medlemskontingenten er kr, 100,- pr år. Ta kontakt med biblioteket eller med en av styrets representanter for mer informasjon eller tegning av medlemskap.

Årsmøtet 2019 valgte følgende styresammensetning:

Gerd H. Hjerpekjøn          Leder
Lisbeth Ingelsrudøyen     Sekretær
Inger Johanne Aarvold    Kasserer
Berit Rygh                          Styremedlem
Wenche Roald Naas         Fast medlem fra biblioteket
Reidun Størkersen           Vara
Gunvor Skavhellen          Vara

 

Translate »