Artoteket i Stokke

Artoteket på Stokke bibliotek

Stokke bibliotek har en samling grafiske bilder som kan sees i biblioteket og lånes av brukere bosatt i kommunen. Samlingen ble opprettet i 1958 ved en donasjon av 50 trykk fra en privatperson i Stokke. Samlingen inneholder nå ca. 300 grafiske blad og representerer ulike grafiske teknikker. Samlingen er å betrakte som en spesialsamling og er […]

Les mer om tjenesten
Translate »