Vi er tilbake med arrangementer!

Sandefjordbibliotekene har begynt å legge ut arrangementer igjen! Grunnet Korona og smittevern må vi sette noen kjøreregler og begrensninger for arrangementene som skal gjennomføres.

  • Alle arrangementer vil ha et begrenset antall plasser. Dette er for at vi skal kunne gjennomføre avstandsregelen mellom stolene.
  • Billetter til betalingsarrangementer kan kjøpes på hjertnes.no.
  • Alle som skal delta på et gratisarrangement må hente billetter i skranken til biblioteket. Der registreres navn og mobilnummeret til de som skal ha billetter. Vi må vite nøyaktig antall som skal delta og kunne finne igjen navn av hver enkelt i tilfellet smitten må spores. Alle som har deltatt må da kunne få beskjed.
  • Korona-restriksjonene vil følge de føringene som er gjeldende da arrangementet skal gjennomføres. Det betyr at ved eventuelle innskrenkinger eller utvidelser, kan antall billetter minkes eller økes.
  • Når man har hentet gratisbilletter som man allikevel ikke får brukt så gi beskjed til biblioteket slik at vi kan legge de ut som tilgjengelig igjen.
  • Informasjon om forholdsreglene angående smittevern er hengt opp på biblioteket.
    Følg disse reglene!
  • Bli hjemme hvis du er syk eller føler deg uvel, også ved milde symptomer.

Velkommen til spennende arrangementer på Sandefjordbibliotekene denne (spesielle) høsten!

seats orange congress empty 722708
Translate »