Nytt artotek i Stokke

Stokke bibliotek har en samling grafiske bilder som kan sees i biblioteket og lånes av brukere bosatt i kommunen. På grunn av at vi nå har Meråpent i Stokke, har vi bygget om artoteket, og bildene kan lånes i betjent tid.

Samlingen ble opprettet i 1958 ved en donasjon av 50 trykk fra en privatperson i Stokke. Samlingen inneholder nå ca. 300 grafiske blad og representerer ulike grafiske teknikker.

Samlingen er å betrakte som en spesialsamling og er ikke underlagt regelen om fri lånerett. Det betyr at bare voksne (over 18 år) med fast bosted i Sandefjord + offentlige kontorer i Sandefjord, kan låne fra samlingen. Inntil 4 bilder kan lånes pr. gang, og lånetiden er 3 måneder med mulighet for en gangs fornyelse.

Låner er ansvarlig for bildet fra det tas ut av biblioteket og til det er tilbake igjen. Det betyr at eventuelle skader på ramme, glass eller selve bildet, vil måtte erstattes av låner. Erstatningsbeløp vil fastsettes i hvert enkelt tilfelle i samråd med verkstedet som utfører jobben.

Samlingen er søkbar på kunstnernavn og tittel, men grunnet opphavsrettsloven kan dessverre ikke bildene vises.

Artoteket på Stokke bibliotek
Translate »