Bibliotekets venner i Stokke

Logo biblioteketsvenner
Bibliotekets venner i Stokke

Bibliotekets venner er et kulturforum knyttet til Stokke bibliotek og som har til formål å skape et levende kulturelt miljø i Stokke.

Etter årsmøtet i mars 2017 har styret følgende sammensetning:

Leder: Gerd Haga Hjerpekjøn, sekretær: Lisbeth Ingelsrudøyen, kasserer: Inger Johanne Aarvold, styremedlem: Berit Rygh, fast representant fra biblioteket: Hanne Ottoson. Varamedlemmer: Gunvor Skavhellen og Reidun Størkersen.

Kulturforumet skal, i samarbeid med biblioteket, aktivt søke å stimulere til økt interesse for alle typer litteratur, for lesning og for kultur og kulturaktiviteter generelt.

Alle som ønsker å bidra selv, la seg underholde, eller ønsker å følge med i hva som skjer på kulturfronten, kan delta på arrangementene.

Program: Fra og med 2017 vil Sandefjordbibliotekene (Andebu, Sandefjord og Stokke) ha felles arrangementsprogram. Papirutgaven av programmet finner du på bibliotekene. Ellers legges arrangementene ut på nettsiden her og på de enkelte biblioteks facebook-sider.

Henvend deg til biblioteket for å bli medlem.

Kontingenten er 100 kroner per år. Betal direkte til biblioteket eller send pengene til konto 2530.25.29089 – merk med betalers navn.

Translate »